2-10 Als je wilt winnen - De Levensbron

jaargang 2 nr. 10 (20 maart 2001)


Als je wilt winnen, verlies je;
als je vasthoud, valt alles weg.
Je ziet, in winnen en vasthouden verlies je
jezelf.

Als je alles verliest, win je alles;
als alles van je wegvalt, wordt je alles.
Je ziet, verliezen en wegvallen onthullen alles
als jezelf.


Lijden en bewustwording

Veel is er geschreven over het massale vernietigen van dieren, alleen omdat inenting de geldelijke winst van de export zou verminderen. Het lijden, ook dat van de boeren die door regelingen de bioindustrie in werden gedreven, is onnoemlijk. In welk een gedrag en verblinding zetten mensen zich vast. In hoeverre leren mensen hier echt van?
In de A-dvaita gaat het om het radicale loslaten (sat), de bewustwording van de eigen situatie (chit), en ananda, de gelukzaligheid. In het loslaten gaan volledige acceptatie en belangeloos gedrag samen. In het bewust-zijn komt alles, ook het lijden van levende wezens scherp naar voren. De ananda heeft bij het lijden dat er is, de vorm van mededogen.
Zolang er leven is: hoe stroomt het?

De sprong

Er hangt nog meer moois op het toilet van Atte, dat ik u niet wil onthouden:

Douwe Tiemersma

De Levensbron is Volmaakt

Wim Veelenturf

Als er in het dagelijks leven iets mis gaat wordt er vaak gezegd : Ik ben maar een mens, ik ben niet volmaakt. En iedereen accepteert deze verontschuldiging, omdat er van wordt uitgegaan dat de menselijke geest en lichaam niet volmaakt zijn.
Wanneer in de stilte van de meditatie de geest zo tot rust is gekomen dat er geen rimpelingen meer aan het oppervlak zijn, dan gaat in de geest de oorspronkelijke natuur weerspiegelen.
Deze Oorspronkelijke Natuur uit zich als de Oer-Levensbron. Alles wat uit deze Bron voortkomt is geheel volmaakt, omdat de bron van Goddelijke Oorsprong is. Ook als de geest niet bewust is van deze bron, komen er alleen volmaakte zaken uit voort.
Door de onbewustheid maakt de menselijke geest zich meester van deze gegevens en gaat deze zelf interpreteren en toepassen. Door de vermenging van de gegevens uit de zuivere bron met de persoonlijke belangen gaat de oorspronkelijke zuiverheid verloren.
De menselijke geest is niet geschapen voor het omgaan met de Oerbron. Wijsheid is om in te zien dat het volmaakte uit de Bron van Goddelijke oorsprong is, welke niet beroerd moet worden door de menselijke geest. De menselijke geest is niet volmaakt en zal het ook nooit worden. Het is een prachtig instrument dat veel ervaring, gevoel en emotie kan bevatten
De geest is onmisbaar als instrument om in de veel eisende, ingewikkelde maatschappij te kunnen overleven en functioneren.
Als het volmaakte uit de Levensbron ongehinderd kan stromen, dan wordt alles waar het mee in aanraking komt volmaakt.
Zonder dat er nog iets behoeft te worden gedaan, verloopt het leven volmaakt.

Presentaties

De twee stukken die u hebt ontvangen zijn gisteren gepresenteerd en besproken. De bespreking in de groep vond iedereen waardevol, de auteurs omdat het zinvolle reacties opleverde, de anderen door een betere kijk op een de advaita vedanta en verwante terreinen en op het schrijven van werkstuk. Bijvoorbeeld, de vergelijking tussen de psychologische structuur van de mens in de AV en de Psychosynthese levert een grotere duidelijkheid op. Dit stuk zal waarschijnlijk als basis dienen van een uitgebreidere en grondiger scriptie. Beide stukken waren informatief en in het gestelde kader ruim voldoende, hoewel er bij beide duidelijke manco's waren.
De volgende ronde is in mei. Daar hoort u nog van.

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod