2013/05 Wat zou het betekenen wanneer alle bezorgdheid zou wegvallen?

 
 Jaargang 14 nr. 11 (31 mei 2013)
 

 Tekst satsang

Uit een Advaitagesprek met Douwe Tiemersma, Gouda,  3 oktober 2007
 
Is er nog ergens een brokje bezorgdheid in jezelf? Wat zou het betekenen wanneer alle bezorgdheid zou wegvallen?
 
We hebben vaak gekeken naar wat er gebeurt wanneer je gaat zitten en er ontspanning komt. De gerichtheid op allerlei dingen die nog zouden moeten gebeuren valt weg. Maar dichter naar jezelf toe, op een dieper niveau, kan er iets wegvallen dat te maken heeft met zorg en bezorgdheid. In die stilte kan dat wegvallen of je kunt in ieder geval de vraag stellen: wat zou het betekenen wanneer alle bezorgdheid zou wegvallen? Vanuit een diepe zorg en bezorgdheid komen heel diep zittende motivaties en verlangens. Je kunt je bewust worden van de oorsprong daarvan. Het heeft natuurlijk te maken met dat centrum van jezelf dat we de ik-persoon noemen. De bezorgdheid gaat uit naar dat ik. Als die bezorgdheid zou wegvallen zou op dat diepe niveau ook dat ego wegvallen. Vanuit die oorsprong komen de eerste impulsen, de eerste gerichtheden, de eerste neigingen, de eerste motivaties. Wanneer die bezorgdheid die een soort verankering is, wegvalt, is er dus helemaal geen gerichtheid meer. Het ’ik wil dat’, ‘ik verlang’, is verdwenen.  Dat is de vrijheid van dat centrale anker. Zolang het er zit is het bezorgd om zichzelf. Het ik wil blijven leven, het wil nog van alles doen. Dit komt zelden in het bewustzijn. Traditioneel worden dit Vasana’s genoemd: de eerste gerichte energieën, de eerste tendenties, neigingen. Die verankering kan verdwijnen. Het leven gaat dan in het grote geheel voort op een spontane wijze. Het is belangrijk dat je een klein beetje meer oog krijgt voor die eerste centrering met die bezorgdheid voor zichzelf. De meeste mensen leven op een ander niveau,  maar ze worden wel gedreven door die basale neigingen. Die bezorgdheid uit zich dan vaak in iets onbestemds, een onbestemd knagend gevoel. Dat knagende gevoel kan zich bijvoorbeeld uiten in depressiviteit of in allerlei angsten.
 
Natuurlijk, het zijn bepaalde geconcentreerde energieën. Hoe vindt het oplossen daarvan plaats? Dat gebeurt alleen in een grotere ruimte. Het is een ruimte van gevoelsmatig bewustzijn. Je ziet en ervaart die energieën. Je ervaart alles. Natuurlijk ben je niet verschillend van wat dan ook, maar je bent wel de hele ruimte. Daarin kan alles oplossen. Wat voor de meer oppervlakkige emotionele brokken energie geldt, geldt ook voor die heel subtiele basis-centreringen van energie, de Vasana’s. Het is dus goed om je steeds weer af te vragen: is er nog ergens een brokje bezorgdheid in mezelf? Wat zou het betekenen wanneer de laatste zorg zou verdwijnen? Dat is dus die basis-verankering. Laatst zei iemand, pratend over hetzelfde onderwerp: “Ja, waar blijf je dan?” Nergens dus. Je ziet bij die processen van verruiming en loslaten altijd twee dingen. Aan de ene kant is het prachtig, iedereen zoekt het. Aan de andere kant: het wordt wel op een gegeven ogenblik gevaarlijk, vooral wanneer het gaat om die basisdingen. Je verliest echt datgene wat altijd aanwezig was. Daar ben je ontzettend huiverig voor. Die vaste basisstructuur gaat verdwijnen.  Deze week zei iemand: “Ik moet eerst m'n huis nog verbouwen”. Blijkbaar moet dat eerst nog allemaal gebeuren. Blijkbaar zitten er dan nog gerichte energieën die toch een uitwerking moeten krijgen. Wanneer die basisbezorgdheid totaal zou verdwijnen dan leeft het leven zichzelf. Er hoeft nergens een knooppunt te zijn dat allerlei dingen vasthoudt, van waaruit allerlei dingen geregeld en beheerst moeten worden. Als dat basisknooppunt van energieën waarin het zelfzijn helemaal vastzit, nu eens verdwijnt, wat gebeurt er dan met het zelfzijn? Dat komt dan toch helemaal vrij! Als je er een klein beetje feeling voor hebt, dan zie je ook wanneer er weer zo'n neiging is om opnieuw zo'n knooppunt te construeren. Er hoeft maar even iets van zorg te ontstaan en je hebt het weer.
 

Mededelingen

Op 15 juni  is er een open dag van de AYO. Meer informatie is te vinden op www.advaitayogalerarenopleiding.nl of www.AYO.nu

14-6 AYO

Open Dag


15 juni

2013


Deze week vindt in Doorn net als voorgaand jaar de SAND conferentie plaats.http://www.scienceandnonduality.com/europe/program.shtml
Aanstaande zondag is er een eerbetoon aan Douwe van 11.55-12.30 in Kamer C. Ellen Trezevant zal een korte inleiding geven waarna er interviews te zien zullen zijn. Het is helaas niet mogelijk een ticket te kopen voor alleen deze bijeenkomt. Een pas voor de hele dag kan tegen 50% korting verkregen worden voor mensen van het advaita centrum o.v.v. “Douwe”. Zie voor het hele programma bovenstaande link. 

 
Kalender

Alle bijeenkomsten in het Centrum te Gouda, tenzij anders vermeld

15 juni v.a. 9.30 Open dag AYO AYO
Bijeenkomsten advaitagroepen
2 juni 9.30 Brugge
2 juni 10.00 Gouda (stiltedag)
2 juni 11.00 Hellevoetsluis
4 juni 19.30 Leuven
9 juni 10.30 Groningen
10 juni 19.45 Amsterdam
13 juni 19.00 Gent
25 juni 19.30 Midden Nederland
Informatie Stilteweek   Stilteweek
Informatie Contactgroep   Contactgroep advaitagroepen
 
 
 
 
 

Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Naar de Openheid

  De teksten in dit boek zijn geschreven op basis van gesprekken gehouden te Gouda, aangevuld met enkele gedichten en korte teksten met illustratie. 
  Als uitgangspunt dienen steeds bekende gegevens en situaties, waarin verwijzingen zitten naar dat wat niet te beschrijven is, maar dat hier Openheid wordt genoemd.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod