9-17 Als elke scheiding verdwijnt, ben je vrij


Jaargang 9 nr.17 (17 november 2008)
9-17OpenYourBeing
Wat doet dat, zo’n aansporing?
Misschien zouden meer van deze bordjes opgehangen moeten worden.


Mededelingen

Non-dualiteit – de grondeloze openheid is nu leverbaar. Daarin staat de vraag centraal ‘Wat is non-dualiteit’? Het besef daarvan kan het eigen bestaan openbreken. Zie de website:  Non-dualiteit - de grondeloze openheid.

Non-dualiteit


A.s. vrijdag is er het (mini)symposium met bijdragen van Otto Duintjer, Kees Boukema en Douwe Tiemersma over de aard en de ‘ervaring’ van non-dualiteit. Voorzitter is Henry Trappenberg. Het is de presentatie van het boek aan een groter publiek.
Vrijdag 21 november 2008, 16.15 – ca. 17.45 uur,
In Boekhandel Donner, Lijnbaan 150, Rotterdam
Gratis toegang. Reservering mogelijk: klik hier.


Uitgeverij Advaita Centrum heeft een nieuw adres en telefoonnummer. Jan is (bijna) verhuist. De nieuwe gegevens zijn:
Dorpsstraat 44b, 3274 BD Heinenoord, tel. 0186-600031.
Het mailadres blijft hetzelfde: uitgeverij

De coördinator van de werkgroep Gespreksopnames is nu Paul Wiewel. Bij hem kunt u CD’s en DVD’s bestellen via opnames.

Het nieuwe Programmaboekje 1e helft 2009 is uit. De papieren versies liggen op het centrum en zijn ook te verkrijgen via het secretariaat.  Binnenkort kunt u het boekje downloaden via de website onder: NIEUWS.

Er zijn twee rectificaties nodig.
-         Bij Thema Jongeren (p.10)
Inlichtingen: Pia de Blok
Opgave: bij het secretariaat St. Openheid, secretariaat, tel. 071-5618828
Betalingen: op rek. 11.6979089 t.n.v. St. Openheid
-         Bij Thema Kennis van Non-dualiteit (p.8)
De cursus Non-dualiteit zal niet in de eerste, maar in de tweede helft van 2009 zijn. De data die zijn vermeld, vervallen.

Oproep : is er iemand die  digitale video’s kan bewerken? Er is een opname op DVD’s van een satsang waarvan twee helften tot één geheel gemaakt moeten worden.


Tekst

Aantekeningen door Danny

Keer je blik naar binnen. Voel je lichaam van binnen en wees bewust van je gedachten en gevoelens. Laat dan je bewustzijn naar achteren uitbreiden.
Je bent je nu bewust van binnen uit, van je lichamelijke indrukken en gevoelens en van alles wat er in de geest aanwezig is.
Je bent je nu ook extern bewust van je lichamelijke zelf, van je hele situatie. Ervaar dit alles concreet in de ruimte.
Zelf ben je die ruimte als bewust-zijn. Die open sfeer is je eigen bewustzijnsruimte. In die open ruimte lossen oude grenzen en patronen op. Alle grenzen zijn verdwenen; je ervaart puur geluk.
Vanuit de ik-positie kun je de muren die je rondom jezelf hebt gebouwd niet afbreken, omdat er ik-belangen zijn.
Neem wat afstand van die situatie, dan word je meer een waarnemend bewustzijn. Er is dan een groter blikveld, er is een grotere bewustzijnsruimte, meer helderheid en inzicht. Daarin gaan de ik-spanningen zich ontspannen. Juist doordat je ruimer bent, kun je spanningen loslaten. De subtiele ik-spanningen lossen op in de oneindige ruimte van jezelf. Alle beperkende energieën gaan oplossen in de ruimte die je zelf bent.
In de ontspanning komt alles open. Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je open komt. Als open sfeer van gevoelsmatig bewustzijn wordt alles liefdevol opgenomen.
Ga niet mee met de krachten die van anderen uitgaan. Blijf bij het open zelf-zijn.
Zo ben je vrij van alle dwang, vrij van elke gehechtheid. Op die manier komt je omgeving ook meer open, want die wordt niet meer vastgehouden en gemanipuleerd door een ego.
In de open sfeer van jezelf verdwijnen de beperkingen van de persoonlijkheid. De ik-persoon lost op. Je zit aan geen enkele vorm meer vast. Je bent vrij. Als essentie van zelf-zijn ben je totaal open op alle niveaus. Zelfs het waarnemend bewustzijn lost op als je terugkeert naar je grondeloze zelf.
Door het oplossen van het ego is er geen eigenbelang meer. Alle problemen en conflicten worden veroorzaakt door het creëren van scheidingen, terwijl jij de ruimte zonder scheidingen bent. Als elke scheiding verdwijnt, ben je vrij. Alle zwaarte , ernst en gewichtigheid verdwijnen. In die bevrijding verschijnt geluk en vrede. Is dat niet prachtig?
Blijf altijd en overal bij jezelf als open ruimte. Dan zal het doorwerken. Het is zo simpel, als je maar niet vasthoudt aan oude patronen. Laat die patronen gewoon oplossen in de oneindige openheid van jezelf. In de open sfeer is er niemand die handelt. Het handelen gebeurt vanzelf.
De essentie van verlangen is authentiek. Het wordt alleen geprojecteerd op beperkte zaken. Dat stilt het verlangen niet, want elk verlangen is in de kern oneindig. Ga direct maar mee met de oneindigheid van het verlangen naar het geluk van eenheid.
Wanneer je heerlijke wijn proeft, verdwijn je. Je gaat er zo volledig in op dat alle grenzen vervagen. Zelf als subject van het proeven ga je samenvallen met de wijn als object. Als dit in bewustzijn gebeurt, is dit is realisatie. Radicaliseer deze realisering, dan breekt de openheid totaal door.
Blijf bij het besef van het Grote zonder scheidingen. Dat is essentieel. Deze openheid is fundamenteel, alle verschijnselen zijn van secundair belang. Verschuil je niet achter condities. Laat je door niets of niemand afleiden. Laat het loslaten totaal gebeuren. Laat de overgave maar plaatsvinden in een sfeer van vertrouwen en liefde. Dat is de ‘directe weg’.

Hartelijke gegroet,
Douwe TiemersmaEr is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod