6-10 Alles is open nu je je meditatief opstelt

Jaargang 6 nr. 10 (23 mei 2005)
Aantekeningen van de advaitadag met Douwe Tiemersma in Brugge op 1 mei 2005

door Danny

Alles is open nu je je meditatief opstelt.
Er is geen identificatie meer met een ik.
Alle scheidingen vallen weg.
Deze openheid is stil, rustig, fris en perfect.
Blijf die openheid bewaren.
Die openheid is bij iedereen duidelijk aanwezig.
Stel heel bewust vast dat er openheid is.
Als de oude, beperkte toestand terugkeert, keer dan terug naar die openheid.
Laat alles maar open: de bloemen bloeien vanzelf, de vogels fluiten.
In die openheid is alles fris.
Er is geen sprake van een persoonlijke keuze.
Herken dat het zo eenvoudig is.
Vergeet dit nooit meer.

Als je open bent, zit je niet meer in je beperkte centrum.
Er is een beweging van het beperkte ik naar het onbeperkte zelf-zijn.
Elk beperkt ik-gevoel verdwijnt.
Je bent zelf oneindig.
Je zit niet vast in een lichaam.
Het zelf-zijn is zonder beperkingen.
Er is geen identificatie meer met een of andere vorm.
Alles verloopt vanzelf: het ademen, het schijnen van de zon ...
Alle ik-problemen verdwijnen.
Zelfs het tijdsbesef houdt op te bestaan.
In openheid is er sprake van een totale acceptatie.
Je aanvaart alles wat er gebeurt.

Bij het afsterven van het ego is er doodsangst.
Besef dat je zelf-zijn oneindig ruim is.
Die openheid is er al en vanuit die onbeperktheid kun je je doodsangst loslaten.
Keer steeds terug naar je Zelf-zijn.
Laat alle vormen los, want elke vorm die je vasthoudt beperkt je.
Houd niets vast.
Ga telkens opnieuw terug naar die oneindigheid.

Laat echt alles los.
Sta los van je identificaties.
In die openheid weet je vanzelf wat te doen.
Als alles is opengebroken vervalt elke gedachte, elk idee.
Als jij verdwijnt, is er een grote openheid voor alles en iedereen.
Als je helemaal open bent, ben je overal thuis.
Er hoeft niets te gebeuren.
Alles gebeurt vanzelf, spontaan.
Je laat alles zijn gang gaan.
Er is geen tussenkomst van een ik.

Als je leeft zonder verlangen komt alles vanzelf goed.
Zie het Godsvertrouwen - Geef alles over aan God en alles komt terecht.

Blijf bewust open.
Laat je aandacht niet beperken.
Wanneer iets je exclusieve aandacht opeist wordt je weggetrokken uit het goddelijke.
Het vraagt een grote helderheid om je aandacht open te houden.

Besef dat je zelf-zijn oneindig is.
De bevrijding is er al.
Stel jezelf ervoor open.

Laat de oneindige, frisse ruimte voortbestaan.
In die openheid zijn er geen problemen.
Die openheid is zo stabiel dat zij niet afhangt van uiterlijke condities.

Hou alles maar open.
Blijf waakzaam om voortdurend open te zijn.
In die openheid is er lichtheid.
Alleen het ego creëert zwaarte.

Openheid is alles loslaten.
Je hoeft niets te verdedigen.
Je hoeft niets te handhaven.

Als je alles open laat, zijn er geen fundamentele problemen.
Bij openheid werkt alles vanzelf door.

Zolang het ego er is, werkt de beperking door in het handelen.
Als het ego er niet is, gaat alles het best.
Ontspan je dus.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • De elf grote Upanishaden


  De Upanishaden vormen de grondslag van een groot gedeelte van de Indiase filosofie. Ze worden ‘Vedânta’ genoemd, dat is het einde en de culminatie van de Veda’s. De wijsheid die in de teksten naar voren komt is nog steeds een onschatbare bron, zowel in India als daarbuiten. Centraal staat daarin de visie en zijnservaring dat de kern van zelf-zijn identiek is aan de grondslag van wereld en universum.
  In dit boek is een groot gedeelte van de belangrijkste Upanishaden (8e-6e eeuw v.Chr.) opgenomen.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod