Over Douwe Tiemersma

OVER DOUWE

Douwe Tiemersma (1945 – 2013) studeerde biologie en filosofie in Amsterdam. En was als biologiedocent aan de Pedagogische Academie verbonden. En vervolgens van 1974 tot 2003 als (hoofd)docent fenomenologie en interculturele filosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Douwe promoveerde in 1989 op een studie naar Merleau-Ponty: “Body schema and body image. An interdisciplinary and philosophical study”. Zijn hart lag bij de oosterse filosofie. Hij besprak in zijn mastercolleges met een selecte groep studenten de filosofie van non-dualiteit. Douwe was daarnaast sinds 1972 yogaleraar. Hij richtte yogacentrum de Ruimte in Gouda op.

Na zijn ingrijpende ontmoeting (1980) met Sri Nisargadatta Maharaj in Bombay, die hem een inwijding gaf (brief), richtte hij het Advaita Centrum op. Een ontmoetings-, studie- en ontspannings-plek in het Centrum van Gouda. Gericht op de herkenning en de realisatie van non-dualiteit.

Douwe Tiemersma, 2011

Douwe heeft met veel toewijding en energie het Advaita Centrum tot volle bloei gebracht, tot vlak voor zijn overlijden was hij er dagelijks actief. Hij fungeerde als advaitaleraar en geestelijk leider. Vele vrijwilligers hielpen belangeloos bij de organisatie van allerlei activiteiten.

Douwe gaf elke week op woensdagavond een twee uur durende satsang in het Advaita Centrum in Gouda. En hij was mede-oprichter en eindredacteur van het blad InZicht, wegen van radicaal zelfonderzoek.

Maandelijks verstuurde hij een digitale nieuwsbrief Advaita Post met teksten over de Openheid (AP archief). Douwe gaf daarnaast lessen in pranayama, meditatie en hathayoga vanuit het advaita perspectief. Hij richtte een eigen uitgeverij op, schreef boeken (boekenlijst). In allerlei tijdschriften verschenen zijn teksten (teksten). Van bijeenkomsten en interviews zijn audio- (audio) of video-opnamen beschikbaar (video). Hij verzorgde symposia, lezingen, bijeenkomsten door heel Nederland, België en ver daarbuiten.

Daarnaast organiseerde Douwe regelmatig advaita-dagen, -weekenden en -weken. Vermaard waren de retraite-weken op Schiermonnikoog vier maal per jaar. Met meditatie in het ochtendgloren in de duinen, bovenop de bunker “de Wassermann” of met de voeten in het opkomende water aan de vloedlijn. Yogales in de open lucht of bij slecht weer in Egbertsduin. Een gezamenlijke nachtwandeling door het bos, wadlopen bij laag water of oefeningen op het lege brede strand. Een in Eenheid samenzijn op “Vredenhof” of een stiltemeditatie bovenop de vuurtoren. Elke avond het vaste ritueel: satsang in de St. Egbert kapel aan de Badweg.

Duizenden mensen bezochten zijn satsangs, lezingen, retraites en bijeenkomsten. Altijd stond de liefdevolle gerichtheid op Openheid centraal.

Douwe overleed op 3 januari 2013 aan de gevolgen van slokdarmkanker.

“Moge zijn gedachtegoed eeuwig levend blijven”


Maar heel weinig mensen hebben begrepen en verwerkt waarover ik steeds heb gesproken. En alleen zulke mensen kunnen zulke diepgaande brieven schrijven, die hoewel kort, vol inhoud zijn. Shri Nisargadatta Maharaj


 

Over het Advaita Centrum

Doelstelling

Het Advaita Centrum heeft sinds het overlijden van Douwe een statisch karakter gekregen om het gedachtegoed van Douwe beschikbaar te houden. Onderstaande tekst is door Douwe zelf geschreven. En kan voor mensen nog steeds relevant zijn. Daarom is niets aangepast aan deze oorspronkelijke versie (terwijl de doelstellingen van het Advaita Centrum wel aangepast zijn).

Het Advaita Centrum stelt zich ten doel onderwijs- en onderzoeksactiviteiten te ontplooien en diensten te verlenen op het terrein waarop het non-dualisme centraal staat. Daarbij gaat het ten eerste om activiteiten die direct gericht zijn op de ontplooiing van het spirituele inzicht en de uiteindelijke realisatie van de non-dualiteit ('Spiriutuele Weg').

Ten tweede zijn er de studie van de aard en achtergrond van het non-dualisme  en het onderzoek en de praktische beoefening gericht op de doorwerking van non-dualiteit in het dagelijkse leven en beroepspraktijk ('Studie en Praktijk'). In dit kader worden cursussen hathayoga, pranayama en meditatie aangeboden die de ervaringskennis van non-dualiteit kunnen vergroten. Ontspanning, kosmische ontplooiing van energie en heldere aandacht kunnen nuttig zijn bij de voorbereiding op de realisatie van de Openheid. Bij de dienstverlening horen ook de publicaties (Uitgeverij Advaita en Advaita Post), de bibliotheek en de website.

Bij dit alles is er vooral de aansluiting bij de traditie van de Advaita-Vedânta, maar daarnaast ook bij het non-dualisme in andere tradities zoals het Kashmir shaivisme, het boeddhisme, het daoïsme, de joodse en christelijke mystiek en het soefisme.

Het Centrum wil uitdrukkelijk een dialoog aangaan met andere stromingen, zowel verwante als sterker verschillende, op allerlei terreinen van religie, wetenschap en samenleving.

Het ontstaan van het Advaita Centrum

Westerse leerlingen van Ramana Maharshi († 1950), van Nisargadatta Maharaj († 1981) en van andere Indiase advaitaleraren geven nu zelf advaita-onderricht. Ook in Nederland blijkt hiervoor een steeds grotere belangstelling te bestaan. Het grote aantal abonnees op de tijdschriften InZicht en Advaita Post en de vele deelnemers aan de door het Advaita Centrum georganiseerde bijeenkomsten getuigen van de groeiende interesse. Een verklaring hiervan kan worden gevonden in de groter wordende belangstelling voor levensvragen en religie in de huidige tijd, maar vooral in de inspirerende idee van advaita zelf, waarin het hedendaagse relativisme wordt gehonoreerd, terwijl een positieve zijnservaring van openheid en eenheid centraal blijft staan.

Na zijn bezoeken aan Nisargadatta Maharaj in 1980 en 1981 begon Douwe Tiemersma in Gouda enkele activiteiten op het terrein van de advaita. In dit kader waren er gespreksavonden, individuele begeleidingen, retraites (dagen, weekends en weken) en diverse filosofische cursussen. Ook waren er cursussen en bijscholingen in hathayoga, pranayama en meditatie.

Aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaf dr. Douwe Tiemersma in die tijd de cursus Niet-Westerse en Interculturele Filosofie, met veel aandacht voor de Indiase filosofie. Daarnaast verzorgde hij doctoraal colleges met veel inbreng vanuit de Indiase tradities. Verder werden er aan de Faculteit symposia georganiseerd op het terrein van de Indiase en vergelijkende filosofie.

Deze activiteiten zijn als vanzelf samengekomen in het Advaita Centrum in Gouda. Met feitelijk twee hoofdactiviteiten: Spirituele weg & Studie en Praktijk. Deze twee bestrijken elk een eigen advaita-terrein, maar in de ervaring van mensen die in beide onderdelen actief zijn, ondersteunen de verschillende activiteiten elkaar.

Donaties

Stichting Openheid ontvangt graag donaties om deze te gebruiken voor het onderhoud van de website.

Donateurs

Iedereen kan donateur worden van Stichting Openheid.

Donateurs worden op de hoogte gehouden van de activiteiten van de Stichting. Er is geen minimum aan de donatie gesteld.

Donaties en de Belastingen

Bij een donatie aan de Stichting is aftrek van de inkomstenbelasting niet mogelijk.

Donaties aan de Stichting zijn welkom op rekening 11.69.79.089 van de Rabobank, t.n.v. Stichting Openheid, Gouda (KvK nr. 24302613) - IBAN NL57 RABO 0116 9790 89, BIC RABONL2U.

Informatie over financiële aspecten van donaties is verkrijgbaar bij de penningmeester: Wieke Janssen, tel. 06 - 535 88316, e-mail: klik hier.

Voor elk kalenderjaar wordt een inhoudelijk en een financieel verslag gemaakt. De inhoudelijke verslagen zijn toegankelijk via het archief.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Non-dualiteit - de grondeloze openheid

  Non-dualiteit is niet-tweeheid (Sanskriet: a-dvaita), de afwezigheid van scheidingen. Deze openheid vormt de kern van elke spiritualiteit en mystiek. Maar wat is non-dualiteit nu precies? Daarover gaat het nieuwe boek van Douwe Tiemersma. In zijn vorige boeken stond de non-dualiteit ook al centraal, maar nu laat hij stap voor stap zien wat non-dualiteit in de eigen ervaring betekent. Iedereen blijkt die ervaring te kennen en te waarderen.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod