9-20 Niets en niemand wordt uitgesloten, omdat er niets anders is

Jaargang 9 nr.20 (23 december 2008)
9-20Winter


Allen een herkenning van de overweldigende Stilte gewenst
Stille nacht


De grote stilte is er. Daarvoor kun je open komen en dan is ze als zijnservaring duidelijk aanwezig.

Je kunt die de grote stilte, ondanks alle drukte van de wereld, buiten ervaren. Je kunt je je er steeds preciezer op afstemmen. Je kunt je heel precies openen voor die essentie van stilte. Dan manifesteert de grote stilte zich ontzettend sterk. Dat kan zo'n sterke overweldiging zijn dat daarbij alle resten van beperkingen in je worden weggevaagd. Het kan je ook spontaan overkomen, de realisatie van die grote stilte, de verruiming tot die grote stilte, als een genade.

Naar binnen gaande ontdek je in jezelf ook de diepe stilte. Terugkerend naar de bron van je eigen zelf-zijn vallen allerlei zorgen weg, allerlei zaken waarmee jij je identificeerde. Verder terugkerend laat je ze los en spelen ze geen rol meer. In het centrum van jezelf, het centrum van je hart, is het stil en vrij. Als je daar in het centrum bewust aanwezig kunt zijn, blijkt die kleine ruimte oneindig groot te zijn. Er is een oneindige stilte. Die oneindigheid valt samen met de grote stilte die je misschien eerst extern ervoer. De externe stilte en interne stilte gaan samen; ze zijn identiek. De grootse stilte als essentie van de kosmos waarin alles is opgenomen en de interne grote stilte van vormloos zelf-zijn-bewust-zijn gaan samen. Het zelf-zijn is in de Stilte vrijgekomen van de beperkingen van zichzelf.

De ene grote stilte is de grondslag van alles. Wat er aan verschijnselen opkomt, komt daaruit voort. Daarin verdwijnen alle verschijnselen weer. Bijvoorbeeld het verschijnsel van het lichaam. Vaak is het er niet, soms wel, en dan is er even de ervaring dat er een lichaam loopt. Even later is het weer weg. Als het er is, ben je het lichaam ook van binnenuit, zoals het daar loopt.

Op dezelfde wijze ervaar je de zilvermeeuw die daar vliegt: je weet wat het betekent om vleugels te hebben, vleugels te gebruiken, te vliegen, te zeilen op de wind. Je weet van binnenuit wat het is als een konijntje daar door de duinen te huppelen, te knabbelen aan de jonge blaadjes, weg te duiken als er een kiekendief komt. Van binnenuit ervaar je dat.

Elk mens, wie het ook is, ben je zelf op dezelfde wijze. Als de Stilte er is, ervaar je die als je eigen zelf-zijn in ieder mens. Niets en niemand wordt uitgesloten, omdat er niets anders is. Er is alleen maar een onuitsprekelijke stille grootsheid.

Als je dit duidelijk gaat herkennen 'dit is het', word je vrij, wordt alles vrij, ontstaat een totaal nieuwe schepping.

(Schiermonnikoog, 11 juni 2008)

Het nieuwe boek Non-dualiteit - de grondeloze openheid wordt goed ontvangen. De toegankelijkheid en de helderheid van de uitleg van 'Wat is non-dualiteit?' worden op prijs gesteld.

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Management en non-dualiteit

  In bedrijven en organisaties is meer aandacht gekomen voor de oriëntatie op samenhang, eenheid, heelheid, ongescheidenheid, kortom: non-dualiteit. Wat betekent deze ‘niet-tweeheid’ en op welke wijze kan zij in het eigen werk en in de organisatie doorwerken? Deze vragen staan in dit boek centraal.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod