3-37 Ga lekker liggen en laat je ontspannen

jaargang 3 nr. 37 (2 december 2002)
Nieuws

Het bibliotheekje in het Advaita Centrum functioneert nu. De boeken kun je steeds voor een maand lenen. Rond de woensdagavond-bijeenkomst is er iemand van bibliotheekwerkgroep bij wie je terecht kunt. Bij andere gelegenheden bij degene die lesgeeft. Regelmatig zullen nieuwe boeken worden aangeschaft. Ook is er een plank met boeken die alleen ter inzage zijn, onder andere de fotoboeken van Schiermonnikoog en jaargangen van ‘InZicht’. Inlichtingen bij Patricia (070-3241242).

Donderdag 5 december wordt op de filosofische faculteit de film vertoond ‘De zee die denkt’, na een inleiding. Deze bijeenkomst is voor 1e jaars studenten, maar ook anderen kunnen aanschuiven.
Hieronder staat weer een deel van het gesprek op 22 mei van dit jaar. Het is het laatste. Als uit elke gespreksavond 10 delen komen, kunnen we nog even vooruit.
Advaita gesprek met Douwe Tiemersma 22 mei 2002, deel 10
Over de interne helderheid

(Vr.) Ik bemerk soms een proces van opengaan, dat ik daarin meega zonder dat ik helder ben. Pas achteraf lijkt het alsof het wordt waargenomen. En juist op dat moment stopt het.
(D) Wanneer je intern heel helder bent, merk je het proces op terwijl het plaatsvindt. Dat helder-zijn is de garantie dat je niet zo gemakkelijk ergens weer vast komt te zitten. Als je helder bent terwijl het openbreken plaatsvindt, is er ook een intern weten: dit is het, laat het maar verdergaan. Dit gebeurt zonder een ik die zich ermee bemoeit, voor onhelderheid zorgt en het proces stopt. Als je in een kolkende stroom springt, zeg je: wat er ook verder gebeurt, ik kan niks meer doen, ik moet maar afwachten. Intern kan er die rustige helderheid blijven en ook de instelling je zo maar verder te laten stromen.

(Vr.) Dat kan op zich wel, maar ik merk bij mezelf dat ik de neiging krijg die helderheid belangrijk te gaan vinden. Dan gaat iedere beweging daar meteen naar toe.
(D) Dat is de verkeerde helderheid. Helderheid is totaal passief, een bewegingsloos bewust-zijn, een bewustzijn dat aan alles vooraf gaat en waarin alles zich vertoont.
In jouw situatie gaat het om een ‘ik wil helder blijven’, of ‘ik wil helderheid zijn’. Dat is een afstandelijke en beperkte helderheid vanuit een ik: ik ben hier helder en ik zie iets anders daar. Nee, het gaat om de interne helderheid in een volledige ontspanning. Laat je je daarin maar zakken, laat alles maar gebeuren, het gebeurt vanzelf, je kunt alles loslaten. En daarbij de helderheid, want anders heb je geen kijk op wat er gebeurt. Voordat je het weet kom je dan weer vast te zitten in bijvoorbeeld het mentale. Het is een weten: nu gebeurt het, laat het maar verder gaan. Het is een inclusief gebeuren en een innerlijk weten: zo zit het blijkbaar. Dit weten is een directe vaststellen in die gevoelsmatige helderheid, waarin alles wat zich als belangrijk aandient of wat aantrekkingskracht heeft, wordt doorzien.

(Vr.) Ja, het is geen helderheid hogerop, zeg maar, maar het is net alsof je het voor jezelf niet kwalificeert als helderheid. Doordat deze helderheid minder objectiveert en de grenzen vaag zijn, heb je zelf minder in de gaten dat het helderheid is.
(D) Ja, omdat altijd de helderheid vooral in je hoofd zat.
Die andere helderheid kun je wel degelijk herkennen. Wanneer je droomt kan er een interne helderheid zijn. De droom gaat door, maar er is een weten dat het een droom is. Dat is geen afstandelijke mentale helderheid, maar een intern weten. Wanneer je bezig bent met t’ai chi is er een interne helderheid. Je weet donders goed wat er gebeurt, maar het gebeurt vanzelf. Als het niet zo is, dan klopt er iets niet. Het leven, ook op kosmisch niveau, gaat maar door, het gaat maar door. En je laat het heel spontaan doorgaan. Je bent niet verschillend van het gebeuren. Het is je eigen sfeer. En je hebt er een intern weten van, zonder grenzen, zonder locatie.

(Vr.) Dus je kunt die helderheid waarnemen. Je zegt ook: je kunt je er op richten.
(D) Dat is in een beginnersfase, wanneer je begint met ‘ik denk’, ‘ik stel me voor’ en ‘ik heb een notie van helderheid’. Ja, richt je daar dan maar op. Laat het maar dichterbij komen, totdat je ermee samenvalt.

(Vr.) Als je bezig bent met het vaststellen van die helderheid, lijkt het alsof je die helderheid belangrijk gaat vinden en daardoor zet je jezelf eigenlijk vast.
(D) Je blijft erin vastzitten, hè? Wanneer je nu spontaan de helderheid bent? Dan heb je met je denkbeelden toch niets te maken?

(Vr.) Uiteindelijk ...
(D) Je gaat met Pinksteren in de zon liggen en je bent heerlijk ontspannen. En verdraaid, je hebt er intern nog weet van. Er zijn geen grenzen meer, niet ‘uiteindelijk, maar nu! Je zit het steeds weer moeilijk te maken. Ga in de zon liggen en laat je heerlijk ontspannen.


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Advaita Vedanta - de vraag naar het zelf-zijn

  De actuele vraag ‘wie we eigenlijk zijn’ was het onderwerp van een symposium aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op 18 september 2000, waarin vooral de oude Upanishaden en de Advaita Vedânta aan het woord kwamen.

 • Psychotherapie en non-dualiteit

  De psychotherapie en oosterse bevrijdingstradities zoals advaita vedânta en boeddhisme hebben in de laatste jaren een steeds grotere belangstelling voor elkaar gekregen. Ze hebben elk specifieke noties en werkwijzen, maar overlappen elkaar voldoende om een vergelijking mogelijk te maken.
  In dit boek worden diverse westerse psychotherapeutische stromingen en twee bevrijdingswegen die van oorsprong respectievelijk hindoeïstisch (Advaita Vedânta) en boeddhistisch zijn, met elkaar geconfronteerd.

 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod