Pranayama

Douwe Tiemersma
 

Pranayama

Adem en levensenergie kennen, ontplooien, loslaten


292 pagina’s, gebonden
prijs € 29,50
ISBN 805739 8 7


Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod. Specifieke aspecten zijn de werking van het middenrif en daarmee de ademenergetische druk. Daarnaast gaat het vooral om een systematische inleiding in het veld van de ademenergie, die voor een groot deel samenvalt met de algemene levensenergie. 
De opzet is vooral die van een experimenteel onderzoek. Steeds wordt een beroep gedaan op de eigen ervaring om mentaal en gevoelsmatig een goede proefondervindelijke kennis te verkrijgen ('doe dit; wat ervaar je dan?') en het bevrijdende inzicht te bevorderen.

Uit het voorwoord bij de tweede druk

Het is verheugend dat er nu een tweede druk van Pranayama ligt. De eerste druk heeft zijn weg gevonden naar mensen die het de moeite waard vonden met ademenergetische oefeningen aan de slag te gaan. Velen vertelden dat de oefeningen hen geweldig hielpen meer vrijheid te ervaren. Diverse opleidingen tot yogadocent gebruiken het als lesboek. Er waren veel enthousiaste besprekingen in de tijdschriften.

Bij het klaarmaken van de tweede druk was er de mogelijkheid de tekst te verbeteren. Verschillende delen zijn flink bijgewerkt op grond van nieuwe inzichten, vooral de hoofdstukken 10 en 19. Tekstuele fouten, vooral veroorzaakt bij de productie, zijn rechtgezet.

... Ook de tweede herziene druk zal voor velen een goede leidraad kunnen zijn op het pad van bewustwording en bevrijding.


Klik hier om een deel van de tekst uit het boek te lezen


Besprekingen van de eerste druk

‘Douwe Tiemersma neemt je mee op een ontdekkingsreis door de levensenergie. Hij doet dat met verstand van zaken en zeer zorgvuldig.’
Nieuwsbrief Vereniging van Yogaleerkrachten Nederland (Volledige bespreking).

‘Douwe Tiemersma heeft een uiterst praktisch boek over pranayama geschreven. … Je wordt als het ware aan de hand meegenomen en er ontstaat daardoor een persoonlijk ontwikkelingspad. … Aan bijna alles is gedacht.’
Tijdschrift voor Yoga (Volledige bespreking).
 

Inhoud

Deel 1 Inleiding
1 Met pranayama kennismaken
2 Je bewust worden van je adem
3 Je bewust worden van je levenskracht en levensenergie
4 Pranayama gaan beoefenen: enkele uitgangspunten
5 Over de effecten van pranayamabeoefening

Deel 2 Het materiële lichaam
6 Materie en gevoel: de ademweg
7 Variabelen van de ademstroom
8 Het materiële lichaam voorbereiden
9 Ademen zonder actieve tegendruk 
10 Ademen met actieve tegendruk

Deel 3 Het energetische lichaam
11 De levensenergie en het energetische lichaam ervaren en beschrijven
12 Levensenergie opnemen en versterken
13 De levensenergie laten stromen
14 De levensenergie tot rust laten komen
15 Levensenergie laten transformeren
16 Levensenergie loslaten en jezelf overgeven
17 Levensenergie in het dagelijks leven integreren


Deel 4 Pranayama beoefenen
18 Nâdî shodhana en anuloma viloma
19 De kapâlabhâti, de omgekeerde kapâlabhâti en de bhastrikâ
20 De bandha’s en ujjâyî
21 Mudrâ's en mudrâ-pranayama's
22 De omgekeerde ademhaling en de circulatie van energie
23 Variaties in ademfasen; het vasthouden van de adem (kumbhaka)

Deel 5 Pranayama integreren
24 Pranayama in het dagelijkse leven
25 De integratie van pranayama in asana's
26 Pranayama en meditatie

Tot besluit
27 Adem en levensenergie kennen, ontplooien en loslaten; energie en bewustzijn

Register
Literatuurlijst

Uitgebreide inhoudsopgave

Errata 1e druk

Errata 2e druk


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • Pranayama

  Dit boek is een praktische handleiding bij het beoefenen van pranayama. Alle onderdelen van de traditionele pranayama komen hierbij aan bod.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod