2-18 Je weet wat de grens is, blijf daar op open wijze wachten

jaargang 2 nr. 18 (19 mei 2001)
Presentaties werkstukken

Maandag a.s. is de derde en laatste keer:: de presentatie van drie werkstukken in het kader van hetafgelopen advaita-college (vanaf 13.30 uur, Fac. d. Wijsbegeerte, Oostmaaslaan 950 Rotterdam). Iedere belangstellende is welkom. Dit keer zijn er vier presentaties 1) advaita vedanta en boeddhisme, 2) Sartre en Shankara, 3) Schopenhauer en India, 4) de vraag naar de mens en de advaita-methode. Dit laatste stuk staat in de bijlage.

Daar op de grens van nog net aan-
voelen dat er constrasten zijn, op die plaats
zonder plaats, daar is leegte.

Sereen leeg op zich, zonder toevoeging
van tegenstellingen, is daar je diepste
zelf.

Daar op die plaats van het hart zonder
plaatsbepaling is de Liefde zonder meer of minder.
Daar is serene lege besch'ik'baarheid,
zoals het tijdloos is, leegte.


(Harry)


Filosoferen tussen Oost en West

Bij uitgever Kok-Agora verscheen net het boek Het antwoordeloze waarom. Filosoferen tussen Oost en West, onder redactie van Jan Bor en Ilse Bulhof (beide van de Stichting Filosofie Oost-West, die cursussen in Utrecht organiseert). Aan een aantal mensen die in de jaren zeventig geïnspireerd werden door het Oosten is gevraagd hierover iets op papier te zetten. Artikelen van Jan Bor, Otto Duintjer, Ulrich Libbrecht, Jan De Meyer, Ilse Bulhof, Han de Wit, Douwe Tiemersma en Ton Lathouwers zijn in het boek opgenomen. Mijn bijdrage heeft de titel: 'Terugkeren naar de Openheid: de relevantie van yoga en vedanta'. Het stuk begint als volgt.

"Mijn uiteenzetting over het Oosten is vooral existentieel van aard en slechts ten dele filosofisch. Er was de confrontatie met de Indiase literatuur, maar vooral met de praktijk van bepaalde tradities en met iemand in India die de ervaringskennis radicaliseerde. Hieraan vooraf gingen ervaringen van openheid en transcendentie in Nederland. De wijsheid van het Oosten kreeg alleen in het verlengde hiervan een plaats, bij het terugkeren van de aandacht en daarmee van de werkelijkheid van de openheid.

De onderstaande beschrijving is achteraf geschreven en dat heeft zijn gevolgen voor de aard van de tekst. Openheid maakt het belang van de persoon zozeer betrekkelijk, dat de persoon, het 'ik' in het verhaal onbelangrijk wordt. Het gaat niet om een biografie. Ten tweede geeft de tekst een verhaal, dat wil zeggen dat er ook andere verhalen mogelijk zijn. Hier zal, bijvoorbeeld, blijken dat moeizaamheid en andere onprettige ervaringen minder aan bod komen dan de positieve. De tekst dient ertoe de lezer iets te laten herkennen van de eigen mogelijkheden."

Misschien komt het artikel nog eens geheel in Advaita Post. Is er iemand die dit boek wil recenseren voor Inzicht?

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod