7-20 De totaal ontspannen sfeer is kristalhelder en daardoor onaantastbaar

Jaargang 7 nr. 20 (30 november 2006)

7-20Begijnhof

Het Begijnhof te Brugge

Tekst
Uit een gesprek te Brugge, 18 november 2006
aantekeningen van Danny

Keer terug naar jezelf.
Vraag jezelf af: “Hoe zit het met mezelf?” of “Wie ben ik?”.
Er moet een bewustwording plaatsvinden.
Keer terug naar zelf-zijn door de aandacht naar binnen te keren.
Je ervaart het zelf-zijn eerst als een zachtheid en als een duidelijk intens lichamelijk gevoel.
Ervaar heel concreet dat lichamelijke gevoel.
Het is een goed begin.
Eerst is het zelf-zijn lichamelijk en zacht van aard.
Dan kun je verder gaan naar de bron van zelf-zijn.
Dat betekent je dieper te laten ontspannen.
Hoe dichter je bij je centrum van thuis-zijn komt, hoe meer ontspannen je bent.
Geniet van het ontspannen gevoel in je centrum.
In die ontspanning komt alles open.

Hoe zuiverder het zelf-zijn ervaren wordt, hoe meer je open komt.
Dit is een zeer belangrijke vaststelling.
Hoe dichter je bij je centrum komt hoe subtieler het wordt.
De ontspanning wordt groter en er komt meer openheid.
Als er een diepere vorm van ontspanning optreedt, komt de vastgehouden spanning vrij.
Er is meer stroming van energie. Dit kan ervaren worden als warmte.
Spanning daarentegen is het vasthouden van energie.

Terugkeren naar het zelf-zijn is loslaten wat niet van je zelf is.
Wanneer je dat niet doet kom je niet echt thuis.
In het centrum verdwijnt elke vorm van dualiteit.
De kwaliteit van zelf-zijn houdt nergens op.
Je ervaart de ander als een deel van jezelf.

Blijf in het zelf-zijn als openheid.
Als het proces van ontspanning zich doorzet vervagen alle grenzen.
Ervaar dit zo concreet dat er geen notie meer is van scheiding.
Als je dit heel duidelijk ervaren hebt bestaat er niets anders meer.
Wat oplost zijn de begrenzingen van zelf-zijn.
Wat niet essentieel is verdwijnt.

De echte kern van zelf-zijn blijft altijd aanwezig, wat je ook doet.
Die kern is niet afhankelijk van vormen.
Zelf-zijn is er altijd, maar meestal wordt het niet bewust ervaren.
In het centrum van zelf-zijn besef je dat er geen pad, geen weg is.
Je bent thuisgekomen, thuis dat nooit weg was.

Ontspan je op een bewuste manier.
Steeds maar dieper en dieper ontspannen, loslaten.
Je geest gaat door steeds diepere lagen heen, tot er niets meer overblijft.
Alles wordt achtergelaten.
Hoe meer je naar binnen gaat, hoe meer je ook naar buiten gaat.
Het verschil tussen binnen en buiten verdwijnt.

Je hoeft in feite niets te doen.
Je komt vanzelf thuis.
Thuiskomen is de meest natuurlijke toestand.
Het zorgt voor een diepe ontspanning.
Het kan zijn dat bepaalde structuren die nog niet open zijn, als hard aangevoeld worden.
Laat dit toe en blijf open.
Je hoeft er niets aan te veranderen.
Dingen lossen op door ze los te laten.
De hele sfeer wordt zuiverder.
Dit gaat ook op het fysieke niveau door.
Blijf gewoon open zonder verwachtingen.
Problemen zijn er niet om er tegen aan te gaan, maar om je terug te laten keren naar zelf-zijn.
Dan lossen de problemen vanzelf op.
Hoe minder het ik zich ermee bemoeit, hoe beter het gaat.
Wanneer alles open is, verloopt alles op een goede manier vanzelf.
Alles gebeurt in het geheel waarin het ik geen grenzen heeft.

In bepaalde situaties ervaar je stilte, vreugde, dankbaarheid …. .
Herken die kwaliteit(en).
Laat dit in je doorwerken.
Herken het als zelf-zijn.
Zo kan je gemakkelijker in die sfeer blijven.
Dit zijn poorten naar non-dualiteit.
Wanneer je geluk, vreugde, rust, bewustzijn …  werkelijk herkent en laat groeien dan wordt het oneindig universeel.

Wezenlijke zijnservaringen worden in het dagelijkse leven meestal niet toegelaten.
Stel je ervoor open en herken het in jezelf.
Elke gebeurtenis is een uitnodiging om bij jezelf te blijven.

Wat te doen wanneer iemand agressief reageert?
Accepteer die agressiviteit en blijf open.
Vanuit de open ruimte zie je die agressiviteit als zelf-zijn.

Ontspan je op een bewuste manier.
Blijf bij de openheid in jezelf
Dan zal die openheid radicaliseren.
Het is alleen maar een kwestie van ontspannen.
Je spant je in om ellende te verkrijgen; hoe bestaat het: dat is de definitie van masochisme.
In de ontspanning daarentegen vallen alle problemen weg.
Maar let op dat je je niet laat afleiden.

Wanneer je het meest ontspannen bent, ben je het meest stabiel.
Laat een sfeer van totale ontspanning ontstaan.
Zij is zo kristalhelder dat het niet aan te tasten is.
Dit is het belangrijkste wat er te leren valt.

Dus blijf elk moment helder en ontspannen, zodat je open blijft.
Tot op zekere hoogte kun je dat leren als een vaardigheid in de praktijk.

Douwe TiemersmaEr is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Stiltewandelingen naar eenheid

  Wandelen in stilte is terugkeren tot de rust die in de drukte van het leven vaak wordt gemist. Veel mensen zoeken die rust en vinden die in de natuur.

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • Meditatieboekje

  Korte teksten die je meenemen naar openheid

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod