2-16 Wat blijft over, als alles is opgelost?

jaargang 2 nr. 16 (4 mei 2001)


Weekend Hoorneboeg

'De oplossende werking van Openheid" was het thema van het vorige weekend. Die werking gaat vanzelf door, zolang er niet een afsuiting is, door angst of door obsessie voor ik en wereld.. Het is misschien een gevoel dat er in je wordt geknaagd, een gat in de wand van je wereldje, een vloeibaar worden en oplossen, een verdampen. Als maar ergens in je eigen sfeer Ruimte doorbreekt, is de Ruimte niet meer tegen te houden. Als een naaldprik in een ballon is er een overweldiging en een uit elkaar klappen wat nog vorm heeft. De zee breekt door het gat in je romp binnen en over blijft alleen nog wat wrakhout.
Nu, over deze dingen ging het. De sfeer was intens met ca. 50 mensen. De werking gaat wel door. Mocht iemand hierover wat opschrijven en opsturen, zult u hierover wat meer lezen.
Als centrum is de Hoorneboeg uitstekend bevallen. Alles is, sinds Wolter Keers er weekends hield, prachtig gerenoveerd. Bos en hei zijn heerlijk om te wandelen. Het weekend 3 en 4 november is nu op de Hoorneboeg besproken.

Presentaties werkstukken

Maandag 14 mei zullen weer studenten hun werkstukken presenteren en verdedigen. Ze gaan over de ethiek (wat is het goede?), over theater (de droom van Brahman) en over aspecten van de werkelijkheid en het kennen. In de bijlage is meer informatie hierover te vinden. Iedere belangstellende is welkom. 

Pranayama

Ook de cursus Pranayama 2 is afgelopen. Op zeven vrijdagen zijn respectievelijk de zeven chakra's aan bod geweest, met de diverse energieën, lichamen, elementen, etc. De ervaringsmatige benadering vanuit de pranayama blijkt erg veel op te leveren: een sterke uitbreiding van de ervaring en kennis van de enegieën, ook in relatie tot zelf-zijn, en een krachtige ontplooiing van de energieën tot een kosmische heelheid. De meeste werkstukken worden in de zomer gemaakt. Er liggen nu twee. Een is een creatieve verwerking van de ervaringen in kleuren en vormen (Inez Damen) en de ander is een praktijkverslag van voetreflexzone therapie (incl. voet-chakra-energie-massage) en chakra-pranayama (Hans Stoop).

Treasure vase

Nog één keer de 'kostbare vaas'. Enkele mensen vroegen mij of ik zelf in de werking van de stoffen in de vaas geloofde. Mijn antwoord was ongeveer als volgt. De werkelijkheid die er is, hangt niet allleen af van de materie, maar ook van de persoon voor wie die werkelijkheid er is. De scheiding tussen materie en persoon, tussen subject en object, is een kunstmatige, die in het dagelijks leven vrijwel nooit voorkomt. Dus bij de werking, bijvoorbeeld van een medicijn, zijn beide aspecten niet van elkaar los te koppelen. Dat geldt ook voor een bloemetje die iemand voor je meeneemt. In het bloemetje zit meteen de vriendelijkheid van de ander en zo heeft het effect, ook op de sfeer in de kamer waar je de bloemetjes zet. Zo zie ik de 'kostbare vaas'. Als overal op aarde nu van die bloemetjes worden geplaatst met een vriendelijke intentie, zal de sfeer wat vriendelijker worden, vooral als dat door veel mensen zo wordt ervaren.

Je hand

Wat is je hand? In hoeverre heeft deze vaste vormen? Blijkbaar hangt dit af van de conditionering van je zintuigen. Dat is direct te ervaren als je het toegestuurde experimentje doet - als bijlage. Je zult dan besefen, hoezeer de werkelijkheid van jezelf afhangt.

Douwe Tiemersma


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Openingen naar Openheid

  In dit boek zijn ruim 120 korte teksten verzameld die openingen bieden naar die openheid. Deze blijkt uiterst eenvoudig te zijn. De teksten zijn stukjes van leergesprekken, bedoeld als stimuli om de aandacht te richten op openheid, iets daarvan te laten zien en zo de realisatie van openheid een grotere kans te geven. Ze vormen samen de essentie van het onderricht in non-dualiteit.

 • Verdwijnende scheidingen

  Douwe Tiemersma
   

  Verdwijnende scheidingen

  Proeven van intercultureel filosoferen

  276 pagina’s, paperback

 • Chakrayoga

  Yoga is de weg naar bevrijding van de beperkingen in alle onderdelen van het bestaan. Dit boek richt zich op de bevrijding van de verschillende levensenergieën: de mentale, expressieve, gevoelsmatige, vitale, seksuele en andere energieën.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod