Dhan Gopal Mukerji

U bent het Pad

U bent het Pad,
En het Doel dat door paden nooit bereikt wordt;
U bent de wetmatige Heer,
Waarin alle wetten zich verliezen
Als rivieren in de zee.

Dit, zeg ik, is stilte,
Een terugkeer naar de oorsprong,
Of, beter nog, een terugkeer
Naar de wil van God,
Een terugkeer naar wat blijvend is;
Dit noem ik verlichting,
En dit niet te kennen
Is blindheid dat kwaad veroorzaakt.

Maar wanneer je kent
Wat eeuwig hetzelfde is,
Dan heb je je eigen gestalte gevonden
En dat brengt rechtvaardigheid met zich mee.
Rechtvaardigheid is koninklijk
En koninklijkheid is goddelijk
En goddelijkheid is het Pad
Dat uiteindelijk is.

Hoewel je zult sterven,
Zul je niet vergaan.
U voedt en onderhoudt
Al wat men ziet of schijnt te zien,
U zult altijd behoefte aan liefde hebben
En er komt geen einde aan Uw dorst naar vrede.

Hoewel de tijd een maliënkolder om Uw naaktheid is
En hoewel de ruimte Uw schoeisel is,
Worden Uw voeten toch opengehaald door de doornen van mijn gebed
En Uw lichaam wordt doorboord door gelukzaligheid.

Algenezer, maar ook alle wonden,
Totaliteit van het leven, maar altijd stervend,
Alom geprezen, maar toch zonder lof,
Het eind van alles, maar Zelf eindeloos!

U bent de doodsstrijd der mensen,
Het gehuil van een gewond dier,
U bent de trotse bergen
En de adelaar die daar naar beneden zeilt.

U bent de ongeborene die zingt onder het hart van de moeder,
De strijdkreet van het pasgeboren kind,
Het lied op de lippen van de minnaar
En de plotselinge vreugde die het oog van een bruid vult met tranen.

U bent het bochtige patroon
Dat vogelvleugels maken in de lucht,
U bent het sidderende gras
En de tijger die er doorheen sluipt.

Vertaling uit: Poetry for the spirit, Alan Jacobs (Ed.).

(J.C.)


Er is geen tweeheid

als je ontspannen bent
in zelf-bewustzijn
is dat duidelijk.


 • Satsang

  Dit boek is een bloemlezing van satsangs gehouden door Douwe Tiemersma. Bijeenkomsten waarin hij als advaitaleraar de kern van het advaita inzicht doorgeeft.

 • Mediteren leren

  Dit boek geeft een handleiding bij het leren mediteren voor beginners en voor de gevorderden die nog eens bij het begin willen beginnen. Het uitgangspunt is de spontane meditatie, die iedereen af en toe heeft. 

 • De ander en ik

  Dit boek bevat de lezingen en enkele andere teksten van het 2e Advaita Symposium over de relatie van 'de ander en ik'. De vragen kwamen aan de orde: Wat is de aard van de ander; in hoeverre of in welke zin verschilt de ander van mij en in hoeverre vormen wij een eenheid? De bespreking van deze vragen kon een verheldering geven van problematieken als ‘de aard van het zelf’, ‘de mogelijkheid van communicatie’ (in hoeverre kunnen wij elkaar begrijpen?), ‘de grondslagen van ons morele gedrag’ en ‘de ander als leraar’.

 • De bron van het zijn

  ‘Wat was mijn toestand, voordat er ervaring was? Wie was er om op deze vraag te antwoorden? … dat Ik dat geen vorm heeft en zichzelf niet kent als ik ben.’

Boeken

Douwe schreef en redigeerde gedurende zijn leven boeken. Via onze uitgeverij zijn deze nog verkrijgbaar.

Bekijk het aanbod